Общи условия за ползване на уебсайта

Въведение

Добре дошли на уебсайта на Апекс Медика ООД. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате този сайт. С достъпа и използването на нашия уебсайт, вие се съгласявате да спазвате тези условия. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте сайта.

Дефиниции

 • „Компанията“ означава Апекс Медика ООД, със седалище в гр. София, бул. „Стефан Тошев“, 15-17, ет. 3, каб. 319-320.
 • „Потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайта на Компанията.
 • „Уебсайт“ означава уебсайтът, управляван от Апекс Медика ООД, с адрес apexmedica.bg.

Използване на уебсайта

 1. Допустимост:
  • Потребителите трябва да са навършили 18 години, за да използват уебсайта и услугите, предоставяни от Компанията.
 2. Предоставяне на информация:
  • Потребителите се задължават да предоставят точна, актуална и пълна информация при регистрация или използване на услугите на уебсайта.
 3. Ограничения за използване:
  • Потребителите нямат право да използват уебсайта за незаконни цели или дейности, включително, но не само, за разпространение на зловреден софтуер или нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

Поръчки и плащания

 1. Поръчки:
  • Всички поръчки, направени чрез уебсайта, са предмет на приемане от страна на Компанията. Компанията си запазва правото да откаже всяка поръчка по своя преценка.
 2. Цени и плащания:
  • Всички цени на уебсайта са в български левове (BGN) и включват ДДС. Потребителите могат да извършват плащания чрез предоставените на уебсайта методи.
 3. Доставка:
  • Компанията ще осигури доставка на продуктите до адреса, посочен от Потребителя, в рамките на уговореното време.

Поверителност и защита на личните данни

Ние събираме, използваме и съхраняваме личните данни на Потребителите в съответствие с нашата Политика за поверителност. Моля, прочетете Политиката за поверителност, за да разберете как обработваме вашата информация.

Интелектуална собственост

Всички материали, публикувани на уебсайта, включително текстове, изображения, лога, и други, са собственост на Апекс Медика ООД или са използвани с разрешение и са защитени от закона за авторското право. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват тези материали без изричното писмено съгласие на Компанията.

Ограничаване на отговорността

Компанията не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, случайни или последващи вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на уебсайта, включително, но не само, за загуба на данни или печалби.

Промени в Общите условия

Апекс Медика ООД си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и ще влязат в сила веднага след тяхното публикуване. Потребителите се задължават да преглеждат редовно Общите условия за евентуални промени.

Прекратяване

Компанията си запазва правото да прекрати достъпа на Потребителя до уебсайта по всяко време, без предизвестие, ако Потребителят наруши настоящите Общи условия.

Приложимо право

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, възникнали във връзка с тези условия, ще бъдат решавани от компетентните съдилища на Република България.

Контакти

Ако имате въпроси или коментари относно тези Общи условия, моля, свържете се с нас на:

 • Адрес: гр. София, бул. „Стефан Тошев“, 15-17, ет. 3, каб. 319-320
 • Телефон: +359 886 755 355
 • Имейл: apexmedicabg@gmail.com

Заключение

С използването на нашия уебсайт, вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Благодарим ви за доверието и ви уверяваме, че работим усилено за предоставяне на висококачествени продукти и услуги.