Дентални – Резорбируеми конци

Ние можем да доставим пълна гама абсорбируеми конци, включително плетен и монофиламент с много различни размери и разнообразни профили на абсорбция. Подходящ за изисквания за поддръжка на рани.

Surgicryl® 910

Surgicryl® PGA

Surgicryl® Rapid

Surgicryl® Monofast

Surgicryl® Monofilament