Дентални – Специализирани продукти

Резачка
за шевове

Скалпелни
дръжки

Хирургически
остриета

Маркер
за кожа

Костен восък

SMI Spon