Медицински – Специализирани продукти

Полипропиленова мрежа

Хирургически
остриета

Скалпелни
дръжки

Резачка
за шевове

Флекс –
превръзка

HoTT® – Sling Set

Стойка за
хирургически конци

Пиломат

Маркер
за кожа

Костен восък

SMI Spon

Хирургически игли

Пънч за биопсия

Телбод и инструмент за премахване на кожата