Офталмологични

Въз основа на техните специфични изисквания Апекс Медика ООД предлага колекция от хирургически конци с най-висока точност на видовете игли за офталмологични дейности.

Резорбируеми конци

Ние можем да доставим пълна гама абсорбируеми конци, включително брайл и монофиламент с много различни размери и разнообразни профили на абсорбция. Подходящ за изисквания за поддръжка на рани.

Нерезорбируеми конци

Нерезорбируемите конци съществуват в естествени и синтетични форми. Използва се за дългосрочна тъканна подкрепа или в области, които позволяват лесно отстраняване след заздравяване. Апекс Медика ООД ги класифицира в 4 продуктови групи.