Апекс Медика ООД

е компания с дълги традиции на работа с медицински изделия, снабдявайки болничните центрове в България. Апекс Медика ООД, със седалище в София, България, търгува с пълно продуктово портфолио с продукти за инвазивна кардиология, хирургически инструменти и конци.

За Нас

Апекс Медика ООД е компания с дълги традиции на работа с медицински изделия, снабдявайки болничните центрове в България. Апекс Медика ООД, със седалище в София, България, търгува с пълно продуктово портфолио с продукти за инвазивна кардиология, хирургически инструменти и конци. Компанията е създадена през 2013 г. и е съставена от екип от професионалисти, работещи дълги години в сферата на кардиология, стоматология и здравен мениджмънт. Нашата цел е здравеопазването да бъде подобрено, за да се радваме пълноценно на живота и на близките ни хора.

Мисия

Да установим европейско присъствие на водеща търговска компания, предлагаща продукти от най-високо качество, в това число хирургически конци и инструменти за стоматология, пластична хирургия, обща хирургия и във ветеринарната област. Целта ни ще бъде постигната чрез предлагане на отлични продукти и обслужване, както и с нашия ангажимент да надвишаваме очакванията на клиентите.