Пиломат

Пиломат

Трошачка за таблетки и разделител за таблетки


ТРОШАЧКА ЗА ТАБЛЕТИ

За раздробяване на таблетки с просто движение на китката
НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА:
Z045

СПЛИТЕР ЗА ТАБЛЕТИ

За разрязване на две таблетки с произволен размер
НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА:
Z044