Игли

Хирургически игли, 12 в една кутия.
За повече подробности вижте пълния продуктов лист.


НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА:

За повече подробности вижте пълния продуктов лист.