Изместен набор от абомасум

ИНДИКАЦИЯ

Бърза и лесна помощ при луксация на абомаса.

НОМЕР НА ПОРЪЧКА:

Trocar – Z031

Превключватели за Grymer/Sterner полиестер – Z030
Превключва за Grymer/Sterner Supramid – Z031