STEEL

Свойства на този хирургически конец:
Вид: Монофиламент
Състав: Желязо, никел и сплав от хром
Покритие: Няма
Цвят: Метален
Резорбция: Няма