POLYPROPYLENE

Свойства на този хирургически конец:
Вид: Монофиламент
Състав: Полипропилен, полимер от пропилен
Покритие: Няма
Цвят: Син
Резорбция: Няма