За Нас

Апекс Медика ООД е компания с дълги традиции на работа с медицински изделия, снабдявайки болничните центрове в България. Апекс Медика ООД, със седалище в София, България, търгува с пълно продуктово портфолио с продукти за инвазивна кардиология, хирургически инструменти и хирургически конци. Компанията е създадена през 2013 г. и е съставена от екип от професионалисти, работещи дълги години в сферата на кардиология, стоматология и здравен мениджмънт. Нашата цел е здравеопазването да бъде подобрено, за да се радваме пълноценно на живота и на близките ни хора.