Електрохирургия

• AMETOM820cdh

• Описание:
Максимална мощност на изхода – 300W.
Сензорен LCD цветен дисплей.
Два монополярни изхода за стандартни Valleylab и Martin/Berchtold ръкохватки.
Един биполярен изход за стандартни Valleylab и Martin/Berchtold накрайници.

Режими за монополярно рязане, активирани през ръкохватките или педалите:
• Чисто рязане: Режим за миниинвазивна хирургия. Чист разрез с минимално или без увреждане на тъканта.
• Рязане с хемостаза: За рязане в течна среда или с хемостаза, както и за рязане на мастна тъкан. Комбинация от рязане и коагулация с известно увреждане на тъканта.
• Папилотомия и полипектомия (при флексибилна ендоскопия): Редуване на рязане и коагулация за прилагане на електроди бримки.
• URO-рязане: Режим на рязане в течна среда.
Режими за монополярно рязане, активирани през ръкохватките или педалите:
• Безискрова, контактна коагулация (коагулция на мека повърхност).
• Форсирана коагулация за бърза и сигурна коагулация (с известна некроза).
• Спрей-коагулация (без контакт с тъканта).
Режими за биполярна коагулация, активирани през входа за педал и възможност за автоматичен старт през пинсетата:
• Безискрова контактна пинсетна коагулация.
• Леко форсирана контактна пинсетна коагулация.
• Контактна пинсетна биполярна коагулация за рязане в течна среда
• Легиране на съдове
Автоматичен стоп в режим биполярна коагулация.